Alamida és una empresa dinàmica que s'adapta a les necessitats dels seus clients, segons les circumstàncies i els recursos disponibles. Les opcions comunicatives en són tantes com situacions particulars. No obstant, el producte més demanat per les institucions públiques correspon a un butlletí d'informació que recull informació municipal i aspectes destacats de la ciutadania.